ดร. ธัชพล  กาญจนกูล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ เข้าร่วมในพิธีเปิดงานบ้าน ธอส. เอ็กซ์โป @ กรุงเทพฯโดยมี ดร. สมคิด  จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงาน ร่วมด้วย พลตำรวจเอก อดุลย์  แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และ นายไมตรี  อินทุสุต ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เข้าร่วมงานดังกล่าว ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 24 – 27 สิงหาคม 2560
ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติกล่าวว่า การเคหะแห่งชาติตอบสนองนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย กลุ่มคนชั้นกลางที่ต้องการสร้างครอบครัวและกลุ่มผู้สูงอายุได้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง รวมทั้งได้รับสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ครบครัน ทั้งระบบสาธารณูโภคและสาธารณูปการ ด้วยการนำโครงการบ้านเคหะประชารัฐจำนวน 203 โครงการ 16,790 หน่วย มาให้ประชาชนที่สนใจได้จับจองในงานบ้าน ธอส. เอ็กซ์โป @ กรุงเทพฯพร้อมรับโปรโมชั่นพิเศษ เช่น ฟรีค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์ทุกโครงการ ลูกค้าสามารถเช่าซื้อกับการเคหะแห่งชาติ (เฉพาะโครงการที่เข้าร่วม 48 โครงการ)

โดยรับอัตราดอกเบี้ยพิเศษ 1.49 %  สำหรับผู้มีรายได้น้อยที่ยังไม่พร้อมซื้อที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบจากการซื้อเป็นการเช่าในลักษณะโครงการเช่าเพื่อซื้อ หรือ Rent to buy เฉพาะโครงการที่เข้าร่วม 38 โครงการ หรือเลือกรับอัตราดอกเบี้ยโครงการบ้านประชารัฐจากธนาคารอาคารสงเคราะห์ และธนาคารออมสิน เฉพาะโครงการที่มีราคาขายไม่เกิน 1.5 ล้านบาท โดยมีอัตราการผ่อนชำระเป็นไปตามเงื่อนไขของสถาบันการเงินที่กำหนด หรือจะเลือกรับอัตราดอกเบี้ยตามโครงการบ้านกตัญญูของธนาคารอาคารสงเคราะห์ และธนาคารออมสิน (ตามเงื่อนไขของธนาคาร) หากจองโครงการที่เปิดขายใหม่การเคหะแห่งชาติจะกันที่พักอาศัยสำหรับผู้สูงอายุไว้ร้อยละ 10 ของจำนวนหน่วยก่อสร้าง โดยอาคารแนวราบจะอยู่ใกล้สวนสาธารณะ ส่วนอาคารแนวสูงจะมีห้องพักอาศัยสำหรับครอบครัวที่มีผู้สูงอายุ บริเวณชั้น 1 พร้อมอุปกรณ์อำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุ

ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Call Center 1615 หรือ www.nha.co.th