การเคหะแห่งชาติร่วมกิจกรรม 9 ของขวัญปีใหม่ ก้าวไปกับพม.” ซึ่งจัดโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เตรียมนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาให้เป็นของขวัญปีใหม่ของรัฐบาล เพื่อส่งความสุขให้กับประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายทั่วประเทศ โดยในส่วนของการเคหะแห่งชาติได้จัดกิจกรรม  ลด แลก แจก แถม เป็นของขวัญมอบความสุขให้กับคนไทยในปี 2561

ดร.ธัชพล กาญจนกูล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ เปิดเผยว่า จากการที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้ให้หน่วยงานภายใต้สังกัด คัดเลือกกิจกรรมพิเศษเข้าร่วมโครงการ 9 ของขวัญปีใหม่  ก้าวไปกับพม.เพื่อมอบให้กับประชาชน ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากหน่วยงานในสังกัด โดยในส่วนของการเคหะแห่งชาติได้สนองตอบนโยบายของพม. ด้วยกิจกรรมลด แลก แจก แถมเพื่อมอบความสุขให้กับประชาชนเป็นของขวัญปีใหม่ ซึ่งประกอบไปด้วย ลด ดอกเบี้ย (เฉพาะเดือนมกราคมกุมภาพันธ์ 2561) ให้กับลูกค้าใหม่ที่เช่าซื้อที่อยู่อาศัยกับการเคหะแห่งชาติ โดยจะได้รับอัตราดอกเบี้ยพิเศษ 6.5% ส่วนลูกค้าเก่าที่ค้างชำระหนี้ค่าเช่าและค่าเช่าซื้อ จะได้รับส่วนลดค่าปรับ 80% แลก บ้านแลกบ้าน” (เริ่มตั้งแต่เดือนมกราคม 2561 เป็นต้นไป)

โดยจะต้องเป็นลูกค้าที่มีสัญญาจอง/สัญญาจะซื้อจะขายกับการเคหะแห่งชาติ ในโครงการที่อยู่ระหว่างก่อสร้าง หรือลูกค้าที่ทำสัญญาเช่าซื้อกับการเคหะแห่งชาติ และส่งมอบโครงการแล้ว ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายเป็นกลุ่มลูกค้าที่ต้องการขยายครอบครัว รวมถึงลูกค้าที่ต้องการย้ายถิ่นฐาน แจก แบบบ้านผู้สูงอายุ (ฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย) ได้แก่ แบบบ้านงบประมาณการก่อสร้างประมาณ 500,000 บาท (ไม่รวมค่าที่ดิน) และแบบบ้านงบประมาณการก่อสร้างประมาณ 1,500,000 บาท (ไม่รวมค่าที่ดิน) ซึ่งแบบบ้านดังกล่าวได้รับอนุญาตจากกรมโยธาธิการและผังเมืองในการก่อสร้างเรียบร้อยแล้ว ประชาชนทั่วไปสามารถยื่นแบบก่อสร้างกับหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องได้ทันที

โดยสามารถดาวน์โหลดแบบบ้านได้ในเว็บไซต์ของการเคหะแห่งชาติ www.nha.co.th และสุดท้าย แถม พิเศษ เฉพาะลูกค้าของการเคหะแห่งชาติ (ตั้งแต่เดือนมกราคมกุมภาพันธ์ 2561) สำหรับลูกค้าใหม่ที่ซื้อโครงการที่อยู่อาศัยของการเคหะแห่งชาติ จะไม่เสียค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์ในทุกโครงการ  พร้อมรับของที่ระลึกจากการเคหะแห่งชาติ รวมทั้งแถมฟรี C Internet อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 30/10 Mbps. พร้อมรับชม TV และความบันเทิงอื่นๆ ผ่านบริการ C nema ระยะเวลา 3 เดือน (ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด)       

สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Call Center 1615 ในวันและเวลาทำการ