1

เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2559 การเคหะแห่งชาติร่วมกับผู้อยู่อาศัยในชุมชนดินแดง 1 จัดกิจกรรมถวาย  ความอาลัยด้วยจิตสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมี นายบัญชา บัญชาดิฐ ผู้ช่วยผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ เป็นประธานในพิธี ณ ลานกีฬา อาคาร 8 ชั้น เคหะชุมชนดินแดง 1  ถนนจตุรทิศกรุงเทพฯ

2 3

สำหรับกิจกรรมภายในงานประกอบด้วยถวายภัตตาหารเช้าแด่พระภิกษุสงฆ์พร้อมทั้งตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเพื่อบำเพ็ญพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเนื่องในโอกาสครบ 30 วันแห่งการสวรรคต พิธีกล่าวถวายความอาลัยและร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เพื่อแสดงออกถึง ความจงรักภักดี นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมการสอนทำริบบิ้นสีดำสำหรับติดเสื้อเพื่อถวายความอาลัย กิจกรรมอบรมจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพ (EM) และกิจกรรมหน้าห้องน่ามอง ในห้องน่าอยู่เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับชาวชุมชนดินแดงก่อนเข้าอยู่อาศัยในอาคารใหม่