ดร.ธัชพล  กาญจนกูล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ พันเอก จิรสิทธิ์ จันทรมี ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ พร้อมด้วยผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานการเคหะแห่งชาติ รวมทั้งทหารจากกองพันทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ จังหวัดปราจีนบุรี  รวมพลังลำเลียงข้าวสาร อาหารแห้ง น้ำดื่ม และเครื่องอุปโภคบริโภค ซึ่งได้รับบริจาคจากชาวชุมชนที่อยู่ในความดูแลของการเคหะแห่งชาติและหน่วยงานภาคี จำนวน 3,000 ชุด นำขึ้นรถบรรทุกของกองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ จังหวัดปราจีนบุรี ณ สำนักงานใหญ่ การเคหะแห่งชาติ
เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในในจังหวัดสกลนครและจังหวัดนครพนม  โดยจะนำไปมอบให้กับผู้อยู่อาศัย
ในโครงการบ้านเอื้ออาทรสกลนครและชุมชนใกล้เคียง จำนวน 2,000 ชุด รวมทั้งสำนักงานพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครพนม และเทศบาลนครนครพนม จำนวน 1,000 ชุด หลังจากนั้น ได้ปล่อยขบวนคาราวานมุ่งหน้าไปยังจังหวัดสกลนครและจังหวัดนครพนมต่อไป

ลงทะเบียนรับหนังสือเล่มใหม่ “อยู่ แถว ไหน ดี?” แล้วมาเจอกันที่งาน Think of Living Living Expo 2017
17 – 20 ส.ค. นี้ บริเวณชั้น 1 สยามพารากอน นะคะ   *หนังสือมีจำนวนจำกัด* คลิกเพื่อลงทะเบียน