เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2560 การเคหะแห่งชาติและโรงเรียนเทพศิรินทร์จัดพิธีมอบงานก่อสร้างภายใต้โครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน (ด้านกายภาพ) โดยมีนายสามารถ ปาทา รองผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ เป็นผู้ส่งมอบ และนายอนันต์ ทรัพย์วารี ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ เป็นผู้รับมอบ เพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของนักเรียนและผู้อยู่อาศัยในชุมชนใกล้เคียง ซึ่งได้มีการดำเนินการปรับปรุงพื้นสนามฟุตบอล งานก่อสร้างรางระบายน้ำ งานก่อสร้างโครงเหล็กตาข่ายเหล็กถัก งานก่อสร้างทางเท้าปูตัวหนอน และงานจัดหาวัสดุอุปกรณ์ (เก้าอี้พลาสติก, ถังรองขยะ, ถังดับเพลิง, ลูกบอล PVC และลูกบาสเก็ตบอล) งบประมาณรวม 4,490,000 บาท โรงเรียนเทพศิรินทร์ กรุงเทพฯ

ทั้งนี้ โรงเรียนเทพศิรินทร์ จัดตั้งขึ้นเมื่อ ..2428 โดยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพจัดตั้งโรงเรียนหลวงสำหรับราษฎรขึ้น   วัดเทพศิรินทร์ โดยมีพระธรรมไตรโลกาจารย์ เจ้าอาวาสวัดเทพศิรินทร์ องค์ที่ 2 เป็นผู้อุปการะโรงเรียน

ลงทะเบียนรับหนังสือเล่มใหม่ “อยู่ แถว ไหน ดี?” แล้วมาเจอกันที่งาน Think of Living Living Expo 2017
17 – 20 ส.ค. นี้ บริเวณชั้น 1 สยามพารากอน นะคะ   *หนังสือมีจำนวนจำกัด* คลิกเพื่อลงทะเบียน