ดร.ธัชพล กาญจนกูล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ เป็นประธานเปิดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาเชื่อมสัมพันธ์ ซึ่งเป็นการแข่งขันกีฬาฟุตซอลประเภทเยาวชน โดยมีผู้เข้าแข่งขันจากโครงการบ้านเอื้ออาทรเมืองใหม่บางพลี เฟส 1 – 3, โครงการบ้านเอื้ออาทรบางพลี NPA และโครงการเคหะชุมชนบางพลี วาระ 1 และ 2 เข้าร่วมการแข่งขันดังกล่าว เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์อันดี สร้างความรัก ความสามัคคีให้กับผู้อยู่อาศัยในชุมชน และเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนได้ใช้ เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ด้วยการออกกำลังกาย ไม่เกี่ยวข้องยาเสพติด รวมทั้งยังเป็นการสร้างเสริมสุขภาพที่ดีให้กับชาวชุมชน ซึ่งมีกองเชียร์และหน่วยงานท้องถิ่นเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 200 คน สนามกีฬาบ้านเอื้ออาทรเมืองใหม่บางพลี

ทั้งนี้ ดร.ธัชพล พร้อมด้วยผู้บริหารการเคหะแห่งชาติ ได้ร่วมแข่งขันฟุตซอลนัดพิเศษกับทีมคณะกรรมการชุมชนโครงการบ้านเอื้ออาทรเมืองใหม่บางพลี เพื่อเป็นการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนกับการเคหะแห่งชาติ