รวมข้อมูล update ห้องตัวอย่าง

update ห้องตัวอย่าง