รวมข้อมูล the plant ซิตี้ แจ้งวัฒนะ

the plant ซิตี้ แจ้งวัฒนะ