รวมข้อมูล the monument ทองหล่อ

the monument ทองหล่อ