รวมข้อมูล the city รามอินทรา 3

the city รามอินทรา 3