รวมข้อมูล s town ลาดพร้าว 130

s town ลาดพร้าว 130