รวมข้อมูล property perfect จับมือ วิริยะ

property perfect จับมือ วิริยะ