รวมข้อมูล origin property โชว์ผลประกอบการปี 2562

origin property โชว์ผลประกอบการปี 2562