รวมข้อมูล low rise 8 ชั้น 3 อาคาร

low rise 8 ชั้น 3 อาคาร