รวมข้อมูล district ramintra chatuchot

district ramintra chatuchot