รวมข้อมูล beat บางหว้า interchange

beat บางหว้า interchange