รวมข้อมูล aspire สาทร ตากสิน copper zone

aspire สาทร ตากสิน copper zone