รวมข้อมูล aspen lasalle เฟส c

aspen lasalle เฟส c