รวมข้อมูล asa ayutthaya rojana

asa ayutthaya rojana