รวมข้อมูล all inspire ปรับสู่ holding company

all inspire ปรับสู่ holding company