รวมข้อมูล 60000 บาทต่อตารางเมตร

60000 บาทต่อตารางเมตร