รวมข้อมูล แสนสิริ เปิดยอดขาย h1 2564

แสนสิริ เปิดยอดขาย h1 2564