รวมข้อมูล แผนครึ่งปีหลังของ sc asset

แผนครึ่งปีหลังของ sc asset