สัมมา คีตสิน และ 10 ปีกว่าในฐานะ “ผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหา”