รวมข้อมูล มั่นคง บำรุงราษฎร์ minor

มั่นคง บำรุงราษฎร์ minor