รวมข้อมูล ติดถนนคู่ขนานกาญจนาภิเ

ติดถนนคู่ขนานกาญจนาภิเ