6,345 กระทู้

31,146 ความเห็น

17,242 ช่วยเสริม

121,317 สมาชิก

Recent Badges

ดึกดำบรรพ์
- enjoylife -
ขาเก่า
- bbadbear -
สนิมเกาะ
- piyapornwatsawang -
วัตถุโบราณ
- piyapornwatsawang -
วัตถุโบราณ
- pook-property-servic -

คิดเห็นยังไงกับการตั้ง TCDC COMMONS ที่โครงการไอดีโอ คิว จุฬาฯ-สามย่าน

+2
โหวต

บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ผู้นำการพัฒนาคอนโดมิเนียมติดรถไฟฟ้า สร้างความน่าสนใจแก่วงการอสังหาฯอีกครั้ง โดยร่วมมือกับ TCDC (ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ) จัดตั้งห้องสมุดเฉพาะด้านการออกแบบการสื่อสาร (Communication Design Library) นับเป็นองค์กรเอกชนรายแรกของประเทศไทยที่ให้ความสำคัญกับการสร้างแรงบันดาลใจในการสรรค์งานต่างๆ พร้อมทุ่มงบกว่า 50 ลบ. รังสรรค์ห้องสมุดสุดทันสมัย ภายใต้ชื่อ "TCDC COMMONS" ขนาดพื้นที่กว่า 351 ตร.ม. บนชั้น 3 ของโครงการ "ไอดีโอ คิว จุฬา - สามย่าน" ตั้งเป้าให้เป็นศูนย์การเรียนรู้และแหล่งพบปะของผู้สนใจด้านการออกแบบการสื่อสาร Community Design รวมถึงกลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่ที่ต้องการแสวงหาไอเดีย ซึ่งนำไปสู่การสร้างสรรค์และโอกาสใหม่ทางธุรกิจในอนาคต

นายชานนท์ เรืองกฤตยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า อนันดาฯ ได้บรรลุข้อตกลงความร่วมมือกับ TCDC (ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ) ซึ่งเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้และแหล่งค้นคว้าข้อมูลด้านการออกแบบและความคิดสร้างสรรค์ให้กับสังคมไทย ในการเป็นผู้สนับสนุนโครงการจัดต้องห้องสุมดเฉพาะด้านการออกแบบสื่อสาร (Communication Design Library) ภายใต้ชื่อ "TCDC COMMONS" ซึ่งทาง อนันดาฯ รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับเกียรติจาก TCDC ให้เป็นเอกชนรายแรกของประเทศไทยในการจัดตั้งห้องสมุดเฉพาะด้านการออกแบบการสื่อสาร หรือ TCDC COMMONS ซึ่งจะอยู่ ณ บริเวณชั้น 3 ของโครงการคอนโดมิเนียม ไอดีโอ คิว จุฬาฯ-สามย่าน ซึ่งเป็นคอนโดมิเนียมที่มีความโดดเด่นทั้งด้านดีไซน์สวยงามทันสมัยและตั้งอยู่บนทำเลศักยภาพถ.พระราม 4 ใกล้รถไฟฟ้า MRT สถานีสามย่านเพียง 270 เมตร

สำหรับความร่วมมือในครั้งนี้ทาง อนันดาฯ ได้ตระหนักและเล็งเห็นถึงความสำคัญ ตลอดจนเล็งเห็นการเติบโตของอุตสาหกรรมด้านการออกแบบการสื่อสารของไทยที่มีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยผลงานของนักออกแบบในสาขานี้สามารถสร้างชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับอย่างแพร่หลายในต่างประเทศเป็นจำนวนมาก ซึ่งทาง อนันดาฯ ต้องการเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างแรงผลักดันและกระตุ้นให้กลุ่มนักออกแบบไทยได้เกิดแรงบันดาลใจและความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ อันจะนำไปสู่กระบวนการสร้างนักคิด นักออกแบบ ตลอดจนสร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่นำ "ทุน" มาบวกกับ "ความคิดสร้างสรรค์" เพื่อพัฒนาและสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้าและบริการ ซึ่งจะเป็นอีกหนึ่งกลไกที่ช่วยผลักดันให้วงการอุตสาหกรรมด้านการออกแบบการสื่อสารไทยมีความแข็งแกร่งสามารถเติบโตในเวทีโลกได้มากยิ่งขึ้น

"การดำเนินธุรกิจของอนันดา ฯ ไม่เพียงแต่พัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยเท่านั้น ยังคงคำนึงถึงปรัชญาการดำเนินธุรกิจที่มุ่งมั่นในการเป็น Urban Living Solutions สำหรับลูกค้า และสังคมโดยรวม สิ่งสำคัญที่ยึดถือคือการใช้ชีวิตของคนเมืองแบบ Live / Work & Play ซึ่งการพัฒนาโครงการตลอดที่ผ่านมาเพื่อตอบโจทย์และเป็นทางเลือกสำหรับคนเมืองยุคใหม่ที่ให้ความสำคัญกับการบริหารเวลาในการใช้ชีวิตอย่างมีประสิทธิภาพ จึงเป็นที่มาของการสนับสนุนในครั้งนี้ และสิ่งที่อนันดาฯ พยายามสร้าง คือ ECO Systemให้เกิดรอบๆ TCDC COMMONS แห่งนี้ เพื่อสร้างสิ่งดีๆ คืนกลับสู่สังคม โดยหวังให้ผู้คนที่อาศัยอยู่ ณ บริเวณโดยรอบแห่งนี้ได้ใช้ประโยชน์ เป็นที่มาของแหล่งความคิดสร้างสรรค์ และสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นจะสร้างให้เกิด Social Impact ซึ่งผู้คนที่อยู่ในรัศมี 5 กม. สามารถมาใช้ประโยชน์ทั้งการค้นคว้าข้อมูลอ้างอิง การชมนิทรรศการที่น่าสนใจซึ่งจะมีการจัดแสดงผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนตลอดทั้งปี นอกจากนี้ผู้ที่สนใจสามารถมาปฏิสัมพันธ์กับที่นี่เพื่อเสริมให้คุณภาพชีวิตในอีกด้านดียิ่งขึ้น"

นายอภิสิทธิ์ ไล่สัตรูไกล ผู้อำนวยการศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (Thailand Creative & Design Center - TCDC) เปิดเผยว่า ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) เป็นแหล่งการเรียนรู้ด้านการออกแบบ สำหรับผู้ประกอบการ นักออกแบบ นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ได้เรียนรู้ถึงกระบวนการพัฒนาธุรกิจบนพื้นฐานความคิดสร้างสรรค์และงานออกแบบ อันเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาคนและเศรษฐกิจของประเทศไทยให้สามารถแข่งขันและเจริญเติบโตในระดับสากลได้อย่างต่อเนื่อง โดย TCDCนอกจากมุ่งเน้นสร้างสรรค์และรวบรวมองค์ความรู้จากทั้งในและต่างประเทศ เพื่อมาถ่ายทอดสู่สมาชิกและผู้ใช้บริการในรูปแบบต่างๆ ยังให้ความสำคัญกับการอำนวยความสะดวกในการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ ตั้งแต่การเลือกที่ตั้งที่อยู่ในพื้นที่ที่มีการคมนาคมสะดวก รวมถึงการขยายพื้นที่ให้บริการไปสู่ภูมิภาค ตลอดจนตอบสนองความต้องการแหล่งเรียนรู้ด้านการออกแบบและความคิดสร้างสรรค์ที่ปัจจุบันมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง และพบว่าสาขาการออกแบบการสื่อสาร (Communication Design) เป็นสาขาที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็ว และมีสถิติการใช้งานสูงในปัจจุบัน

"การเติบโตทางธุรกิจ ซึ่งนำไปสู่การเติบโตของประเทศ ต้องอาศัยเครื่องมือที่หลากหลาย ไม่ใช่การลงทุนภาครัฐอย่างเดียว หรือในด้านเอกชนก็ไม่ใช่การลงทุนเพื่อมุ่งเน้นผลกำไรทางธุรกิจ แต่มองในด้านการเติบโตอย่างยั่งยืน ซึ่งในจุดนี้การลงทุนที่รับผิดชอบต่อสังคม หรือที่จำแนกลงไปอีกว่า Socially Responsible Investment จึงเป็นโมเดลใหม่ในการขับเคลื่อนธุรกิจที่ยั่งยืน ซึ่งต้องขอขอบพระคุณ ท่าน ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี ผู้ที่ได้ริเริ่มและผลักดัน Creative Economy เป็นคนแรกๆ ในประเทศไทย เมื่อครั้งที่ท่านเป็นประธานของ TCDC จากผลผลิตทางความคิดของท่านจึงออกมาเป็นรูปธรรมบนการทำงานหนักของพวกเรา โครงการ TCDC COMMONS แห่งแรกจึงเกิดขึ้นบนการหลอมรวมทางแนวคิดที่หนักแน่นนี้ จากบทบาทของบริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) คือ การลงทุนเพื่อสังคม และบทบาทของ TCDC คือ การลงทุนเพื่อความคิดสร้างสรรค์"

ด้วยแนวคิดดังกล่าว TCDC จึงได้จัดตั้งโครงการ TCDC COMMONS เพื่อเป็นช่องทางความร่วมมือกับภาคเอกชนในรูปแบบต่างๆ ทั้งในด้านการเป็นแหล่งเรียนรู้ หรือ พื้นที่จัดแสดงผลงาน หรือ พื้นที่จัดกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบและความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งขึ้นอยู่กับความต้องการของสังคมและชุมชนโดยรอบว่าต้องการสนับสนุนกิจกรรมและการบริการในรูปแบบใด

สำหรับ TCDC COMMONS แห่งแรกนี้ ตั้งเป้าให้เป็นพื้นที่พบปะแลกเปลี่ยนไอเดียและทำงานร่วมกัน (co-working space) รวมถึงเป็นแหล่งชุมนุมของกลุ่มผู้ประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบการสื่อสาร ครอบคลุม 21 สาขาด้านการออกแบบการสื่อสาร อาทิ สาขา Advertising สาขา Ambient media สาขา Animation สาขา Art direction สาขา Web design ฯลฯ รวมถึงผู้ที่สนใจให้สามารถมาทำงานและแลกเปลี่ยนความคิด ซึ่งจะนำไปสู่ความคิดสร้างสรรค์และโอกาสใหม่ทางธุรกิจ

19 กันยายน, 2016 blueocean   1 3 4

กรุณา Log in หรือ Register ก่อนแสดงความคิดเห็นในกระทู้

8 ความเห็น

+3
โหวต

คือเป็นเรื่องที่ค่อนข้างแปลกใหม่ที่ไม่เคยมีใครทำมาก่อน ถ้า เป็น Max Value กับ Starbuck เป็นอะไรที่ลงตัวและช่วยให้คอนโดดูมี Value เพิมขึ้น แต่ห้องสมุดแบบ TCDC ที่ให้คนภายนอกมาใช้ มันมีข้อดีและข้อเสียที่ต้องคิดอยู่เหมือนกันครับ ทั้งเรื่อง ความปลอดภัย และ ที่จอดรถ ไม่รู้จะมีปัญหารึเปลา

19 กันยายน, 2016 blueocean   1 3 4
+2
โหวต

ผู้มาใช้บริการสามารถจอดรถได้รึเปล่าครับ เห็นว่าโครงการนี้มีที่จอดรถแค่ประมาณ 40%รวมซ้อนคัน ในขณะที่มียูนิต 1500+ แค่ผู้อยู่อาศัยก็คงจะแย่งกันจอดน่าดูแล้วครับ

20 กันยายน, 2016 druid   3 18 33
+7
โหวต

หลายๆคนก็บอกว่า โครงการนี้ Hot หลายๆคนอีกละ ที่บอกว่า โครงการนี้ ใครซื้อมือ 1 คือโชคดีมาก และสารพัด ที่จะมีมาเพื่อเชียร์โครงการนี้ แต่ผมอยากจะตั้งข้อสังเกตว่า ถ้าโครงการนี้ดีจริงๆแบบที่หลายๆคนว่า แล้วทำไมถึง

ยังมีคนเอาโครงการนี้ ออกมาขายในเว็บผักกาด และเว็บขายอื่นๆเยอะมากๆ มากจน บางทีรู้สึกรำคาญ เพราะพี่แก ไม่ใช่ว่าจะลงขายในโซนที่เค้าไว้ให้ประกาศอย่างเดียว แต่ลามไปโพสต์ขายในทุกๆโซน น่าเบื่อมากๆครับ

ยังมีคนมาโพสต์ในเว็บผักกาด บอกว่า รับซื้อโน่น นั่น นี่ และบวกให้ 100,000-150,000 บาทต่อห้อง แต่เวลาโทรไปหา กลับปิดมือถือตลอดเวลา แถมไม่เข้าใจหนัก พวกโพสต์ขายที่บวกกันแค่ ไม่ถึงแสน ทำไมถึงยอมขาดทุนกำไร ทำไมไม่เอาห้องไปขายพวกรับซื้อ แปลกใจมากมาย

ยังมีการส่งข้อความมาจากทาง The Agent( ซึ่งบางทีอาจจะเอาห้องที่มีคนฝากมาขายต่อ ) แถมมีโปรโมชั่น แถม Gift Voucher พารากอนด้วยนะ  และก็มีเริ่มต้นที่ 3.x MB. มันคืออะไร

ยังมีคนมาประกาศขายเท่าทุน บ้างประปราย ( ผมเคยเห็นเมื่อช่วงก่อน แต่ช่วงนี้ไม่เห็นแล้ว) ทำไมพวกนี้ไม่เอาไปขายให้ได้กำไรกับพวก บวกให้ 100,000-150,000 บาทต่อห้อง เอามาขายเท่าทุนทำไม

คือปรากฏการณ์ ไอดีโอ คิว จุฬา สามย่าน เป็นอะไรที่ทำให้ผมงงมากๆ

ว่าสรุป คืออะไร หนีตาย หรือ ขายดี กันแน่

ในความเห็นส่วนตัวของผม ผมว่า ให้คนที่จะซื้ออยู่เอง ให้รอเวลาครับ รอเวลาอีกหน่อย รอเวลาไปอีกนิด เดี๋ยวต้องมีของถูกและดีมาให้เลือกซื้อกันได้อีกเยอะ

คำเตือน การลงทุนมีความเสี่ยง การตลาดมีความแปลก โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม เราเตือนท่านแล้วนะ


20 กันยายน, 2016 vicc   55 144 394
edited 20 กันยายน, 2016 vicc
+3
โหวต
มีทั้งข้อดีและข้อเสียครับ 

ก่อนอื่นเลยต้องดูว่า ตอนที่โครงการเปิดขายได้แจ้งพื้นที่ตรงนี้ไว้เป็นอย่างไร  มีการเปิดเผยข้อมุลให้ผู้จะซื้ออย่างไร  หากเปิดไว้แล้ว สงวนพื้นที่ไว้แล้ว ก็คงต้องเป็นไปตามนั้น 

แต่หากปกปิดข้อเท็จจริงไว้ ไม่บอกไม่กล่าว แล้วเอาพื้นที่มาทำเป็นพื้นที่ที่บุคคลภายยนอกสามารถเข้าไปใช้งานได้  เจ้าของร่วม-ลูกบ้าน ควรรวมตัวกันร้องเรียนนะครับ   เพราะมันทำให้ความเป็นส่วนตัวหายไป  ที่จอดรถหายไป อย่าลืมว่า วัตถุประสงค์หลักของคอนโดคือเพื่อการอยู่อาศัย
20 กันยายน, 2016 Jackwisc   20 44 135
0
โหวต

กำลังจะเป็นลูกบ้านค่ะ มาเห็นกระทู้นี้ตกใจ ไม่เคยรู้มาก่อนเลย TT

23 กันยายน, 2016 forfern   2 2
–4
โหวต

ราคาเปิดโครงการนี้ 21 ตรม  2.7-3 ล้านนิดๆ ตอนนี้ต่ำกว่า 3.3 ล้านแทบหาไม่มีเลย แถม ชั้นสูงหน่อยวิวดีหน่อยให้คุณ 3.5 ล้านยังหาไม่ได้

ส่วน 24 ตรม เปืดตัวใหม่ๆ 3 ล้านต้นๆ-3.5 ล้าน ตอยนี้ห้องสวยๆ 4 ล้านหาไม่ได้แน่นอน

 ส่วน 2 bed เค้าบวกกัน 7 หลักขึ้นไปเช็คที่ the agent ได้ห้องสวยคุณบวกให้เค้า 1.5 ล้านยังหาห้องไม่ได้เลย

แต่ลองหาในเว็บต่างๆ อาจมีหลุดสวยๆบวกกัน 2 แสน ยังหาได้ 

รู้จริงป่าว .. 

26 กันยายน, 2016 condorism  

จ้าาาาา 


รับทราบครับ !!!!

–2
โหวต

มีอัตราค่าบริการสำหรับ นักศึกษา , อาจารย์ ,เจ้าหน้าที่รัฐ ,ผู้สูงอายุ ค่าบริการปีละ 600 บาท ส่วนประชาชนทั่วไป ปีละ 1200 บาท และ อัตราแบบเข้าวันเดียว วันละ 100 บาท

สถานที่ตกแต่งดี มีเตียงให้งีบหลับด้วยครับ


26 กันยายน, 2016 blueocean   1 3 4
0
โหวต
TCDC มี ย่อมดีกว่าไม่มีสิครับ แทบไม่ต้องคิดเลย ดีกว่าเอาพื้นที่ไปสร้างห้องขายเพิ่ม อย่างนี้เป็นคุณต่อลูกบ้าน
ถ้าไปตั้งที่ทำเลอื่นก็คงไม่เวิร์ค แต่ถ้ามาตั้งในคอนโดใกล้จุฬา ผมว่าก้อโอเค
ถ้าจะให้ดีนะ ทำไอดีโอคิวจุฬา-สามย่าน ให้เป็นส่วนหนึ่งของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยไปเลย 
สมัยผมเรียน ถ้าได้หออย่างนี้ก็เจ๋งเลย อย่างนี้ระดับลูกเสี่ยมาเรียน
6 ตุลาคม, 2016 thailand2553   1 2
...