6,345 กระทู้

31,146 ความเห็น

17,242 ช่วยเสริม

121,317 สมาชิก

Recent Badges

ดึกดำบรรพ์
- enjoylife -
ขาเก่า
- bbadbear -
สนิมเกาะ
- piyapornwatsawang -
วัตถุโบราณ
- piyapornwatsawang -
วัตถุโบราณ
- pook-property-servic -

สอบถามครับ การเปลี่ยนชื่อสัญญา คอนโด ตามกฏหมายต้องจ่ายค่าเปลี่ยนชื่อไม่ครับ

0
โหวต

 ถ้าเราขายใบจองคอนโด เราต้องจ่ายค่าโอนสิทธิ์ ตามที่สัญญาหรือแล้วแต่บริษัทกำหนด

แต่ถ้าเราเซ็นต์สัญญาแล้ว   ถ้าจะเปลี่ยนชื่อ กรณีที่เราขายดาวน์ต่อ เราต้องจ่ายค่าเปลี่ยนชื่อ หรือป่าวครับ

บางบริษัทฯ ต้องจ่าย 5,000 - 20,000  บาท แต่บางบริษัทฯ ก็ไม่ต้องจ่าย  ซึ่งตามกฎหมายหรือระเบียบแล้วต้องจ่ายในส่วนนี้หรือป่าวครับ

ขอบคุณครับ

9 เมษายน, 2016 saree   3 11 17

กรุณา Log in หรือ Register ก่อนแสดงความคิดเห็นในกระทู้

2 ความเห็น

0
โหวต

ถ้าเป็นขั้นขายดาวน์ กฎหมายไม่กำหนดครับ บางบริษัทก็เลยเก็บ บางที่ก็ไม่เก็บ ต้องเป็นขั้นสัญญาจะซื้อจะขายที่ใช้ฟอร์มของกรมที่ดิน ถึงจะบังคับว่าไม่เก็บ

10 เมษายน, 2016 kuroyume   1 5 12
0
โหวต

ขอบคุณครับ  แล้วถ้าเซ็นสัญญาตามแบบฟอร์มของกรมที่ดินแล้ว ทางโครงการมีการเขียนไว้ในสัญญาว่า

 4.5 ในระหว่างที่สัญญานี้มีผลใช้บังคับผู้จะซื้อมีสิทธิตามสัญญานี้ให้บุคคลอื่นโดยบอกกล่าวเป็นหนังสือแก่ผู้จะขาย

      และผู้รับโอนต้องโอนไปซึ่งสิทธิและหน้าที่โดยต้องเสียค่าใช้จ่ายในการดำเนินการด้านเอกสารครั้งละ 20,000 บาท 

(สองหมื่นบาทถ้วน)  ยกเว้นในกรณีที่โอนสิทธิระหว่างกันในครอบครัว หรือทายาทโดยธรรม ที่มีหลักฐานแสดงความผูกพัน

อย่างชัดเจน


ถ้าเป็นตามข้อความข้างต้นเราสามารถร้องเรียน ที่ไหนได้บ้างครับ

10 เมษายน, 2016 saree   3 11 17

อันนี้มันเอาฟอร์มกรมที่ดินมาดัดแปลงนี่ครับ จริงๆตามแบบ อช.22 มันต้อง

"๔.๕ ในระหว่างที่สัญญานี้มีผลใช้บังคับ ผู้จะซื้อมีสิทธิโอนสิทธิตามสัญญานี้ให้บุคคลอื่น โดยบอกกล่าวเป็นหนังสือแก่ผู้จะขาย โดยผู้จะขายตกลงจะไม่เรียกร้องค่าใช้จ่ายใด ๆ เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ผู้จะขายต้อง จัดให้ผู้รับโอนได้รับโอนไปซึ่งสิทธิและหน้าที่"

ถ้าเคลียร์กับโครงการไม่ได้สงสัยต้องร้อง สคบ. ครับ

...