6,343 กระทู้

31,146 ความเห็น

17,242 ช่วยเสริม

121,312 สมาชิก

Recent Badges

วัตถุโบราณ
- pook-property-servic -
วัตถุโบราณ
- pittayakub -
พิสูจน์อักษร
- fERRy_or -
สนิมเกาะ
- tukta_mu -
วัตถุโบราณ
- tukta_mu -

สมมติว่า......ถ้าคอนโดทึ่ซื้อไว้โดนทุบทำลายทิ้งแบบทั้งโครง แล้วเราจะได้อะไรคับ

+2
โหวต
สมมติว่า......ถ้าคอนโดทึ่ซื้อไว้โดนทุบทำลายทิ้งแบบทัั้งโครง แล้วเจ้าของโครงการเค้าจะต้องรับผิดชอบอย่างไร และเราจะได้อะไรคับ??
17 มิถุนายน, 2013 Nhong   3 11 23
edited 17 มิถุนายน, 2013 Mr.Boom

กรุณา Log in หรือ Register ก่อนแสดงความคิดเห็นในกระทู้

7 ความเห็น

+2
โหวต
1) ต้องดูว่าทุบตอนไหน โอนกรรมสิทธิ์ให้ลูกบ้านและนิติแล้วหรือยัง ถ้าโอนแล้ว เจ้าของโครงการไม่เกี่ยว ยกเว้นจะเป็นเรื่องการทำงานส่งมอบไม่ได้มาตรฐาน ผิดข้อสัญญากันไว้ตั้งแต่ต้น อันนี้ก็ต้องว่ากันไปเป็นกรณีๆ

2) ลูกบ้านทุกคน มีส่วนแบ่งความเป็นเจ้าของบนที่ดินคอนโดแปลงนั้น คิดเป็น % ตามพื้นที่ห้อง เมื่อโอนกรรมสิทธิ์ไปแล้ว แต่ถ้ายังแค่จองหรือทำสัญญาอยู่ก็ไม่มีเอี่ยวนะ
17 มิถุนายน, 2013 beamlg   44 168 617
edited 17 มิถุนายน, 2013 Mr.Boom
เพราะฉะนั้นตอนนี้ที่ซื้อ Lowrise ไว้ก็คิดถูกแล้วซินะ เพราะร่วมกันเป็นเจ้าของไม่ถึงร้อยคน

ส่วนที่คิดจะไปซื้อแถวรัชดา-ท่าพระ ตึกนึงพันกว่าห้องคงต้องหยุดไว้ก่อน
รอ LPN Low rise แถวรังสิตซิครับ 10000ยูนิตเอง!!!
LPN Township 10,000 ยูนิต แต่ที่ดินมันก็เยอะนะครับ พี่เล็ก ^^

ถ้าดูจาก Unit/project แน่นมากมหาศาล แต่ถ้าดู Unit/Area หลวมๆ ครับ
0
โหวต
คิดแบบที่คุณ rujlonelyboy บอก ก็ไม่ถูกเสียทีเดียวนะครับ

- เจ้าของร่วมกันไม่ถึงร้อยคน แต่อยู่ในแปลงเล็ก หารออกมามันก็ได้น้อย

- เจ้าของร่วมกัน 500 คน ถ้าอยู่ในแปลงใหญ่กว่า ที่มีอัตราส่วนยูนิตต่อพื้นที่ต่ำกว่า ก็จะได้มากกว่าก็เป็นได้

แต่ส่วนใหญ่แล้ว พูดว่าส่วนใหญ่เนื่องจากไม่ใช่ทั้งหมด โครงการ Low Rise มักจะมีอัตราส่วนความหนาแน่นต่ำกว่าครับ
17 มิถุนายน, 2013 beamlg   44 168 617
0
โหวต
แล้วอยู่ๆมาทุบทำไมครับ อย่างนี้เกิดซื้อคอนโด 5 ล้าน แล้วโดนทุบ เฉลี่ยหารกันได้มา 2 ล้านหรือน้อยกว่านั้น ก็งานเข้าเลยสิครับ
17 มิถุนายน, 2013 teaiskate   14 38 115
0
โหวต
เห็นหัวข้อนี้แล้ว นึกถึง รถที่ออกมาแล้วมีปัญหา พอแจ้งทางบริษัทก็ไม่ยอมรับผิดชอบ เจ้าของรถก็ทุบโชว์ แต่คอนโดไม่ใช่รถนะครับ อิอิอิ ไม่พอใจจะได้ทุบโชว์ได้ง่ายๆ
17 มิถุนายน, 2013 vicc   55 144 394
+1
โหวต
เอาเข้าจริงจะทุบผมว่าอาจจะจบลงที่มันตกลงกันไม่ได้นะ ค้างคาต่อไป
17 มิถุนายน, 2013 Itipon   17 75 210
+1
โหวต
หมายถึงอย่างเช่น กรณี 20-30 ปีข้างหน้าแล้ว ตัวคอนโดทรุดโทรมจนไม่สามารถอยู่อาศัยได้อ่ะคับ แล้วเราจะได้อะไร TT
17 มิถุนายน, 2013 Nhong   3 11 23
+4
โหวต

อ่านแล้วจะได้เคลียร์ครับ

 

 

พระราชบัญญัติ
อาคารชุด
พ.ศ. ๒๕๒๒

 

 

มาตรา ๕๐ ในกรณีที่อาคารชุดเสียหายทั้งหมดหรือเป็นบางส่วนแต่เกินครึ่งหนึ่งของจำนวนห้องชุดทั้งหมด ถ้าเจ้าของร่วมมีมติโดยคะแนนเสียงตามมาตรา ๔๘ ให้ก่อสร้างหรือซ่อมแซมอาคารส่วนที่เสียหายนั้นให้นิติบุคคลอาคารชุดจัดการก่อสร้างหรือซ่อมแซมอาคารส่วนที่เสียหายให้คืนดี
ในกรณีที่อาคารชุดเสียหายเป็นบางส่วนแต่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของจำนวนห้องชุดทั้งหมด ถ้าส่วนใหญ่ของเจ้าของห้องชุดที่เสียหายมีมติให้ก่อสร้างหรือซ่อมแซมอาคารส่วนที่เสียหายนั้น ให้นิติบุคคลอาคารชุดจัดการก่อสร้างหรือซ่อมแซมอาคารส่วนที่เสียหายนั้นให้คืนดี
ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างหรือซ่อมแซมอาคารที่เสียหายสำหรับที่เป็นทรัพย์ส่วนกลาง ให้เจ้าของร่วมทุกคนในอาคารชุดเฉลี่ยออกตามอัตราส่วนที่เจ้าของร่วมแต่ละคนมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์ส่วนกลาง ส่วนค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างหรือซ่อมแซมสำหรับที่เป็นทรัพย์ส่วนบุคคลให้ตกเป็นภาระของเจ้าของห้องชุดที่เสียหายนั้น
ห้องชุดที่ก่อสร้างขึ้นใหม่ตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองให้ถือว่าแทนที่ห้องชุดเดิมและให้ถือว่าหนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุดเดิมเป็นหนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุดสำหรับห้องชุดที่ก่อสร้างขึ้นใหม่นั้น ถ้ารายละเอียดในหนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุดเดิมไม่ตรงกับห้องชุดที่ก่อสร้างขึ้นใหม่ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจแก้ไขให้ถูกต้อง
ถ้ามีมติไม่ก่อสร้างหรือซ่อมแซมอาคารส่วนที่เสียหายตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง ให้นำมาตรา ๓๔ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
เมื่อเจ้าของห้องชุดที่ไม่ก่อสร้างหรือซ่อมแซมส่วนที่เสียหายได้รับค่าชดใช้ราคาทรัพย์ส่วนกลางจากเจ้าของร่วมแล้ว หนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุดของห้องชุดดังกล่าวเป็นอันยกเลิก และให้เจ้าของส่งคืนพนักงานเจ้าหน้าที่ภายในสามสิบวันนับแต่วันได้รับชดใช้ราคาทรัพย์ส่วนกลางเพื่อหมายเหตุการยกเลิกในหนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุดทั้งฉบับเจ้าของห้องชุดและฉบับที่เก็บไว้ที่สำนักงานพนักงานเจ้าหน้าที่ และให้พนักงานเจ้าหน้าที่ประกาศการยกเลิกหนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุดนั้นในราชกิจจานุเบกษา
 
การเลิกอาคารชุด
                  
 
มาตรา ๕๑ อาคารชุดที่ได้จดทะเบียนไว้อาจเลิกได้ด้วยเหตุใดเหตุหนึ่งดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณีที่ยังไม่ได้จดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด ผู้ขอจดทะเบียนอาคารชุดหรือผู้รับโอนกรรมสิทธิ์ในห้องชุดทั้งหมดในอาคารชุดแล้วแต่กรณี ขอเลิกอาคารชุด
(๒) เจ้าของร่วมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้เลิกอาคารชุด
(๓) อาคารชุดเสียหายทั้งหมด และเจ้าของร่วมมีมติไม่ก่อสร้างอาคารนั้นขึ้นใหม่
(๔) อาคารชุดถูกเวนคืนทั้งหมดตามกฎหมายว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์
 
มาตรา ๕๒ ในกรณีที่อาคารชุดเลิกเพราะเหตุตามมาตรา ๕๑ (๑) ให้ผู้ขอเลิกยื่นคำขอจดทะเบียนเลิกอาคารชุดตามแบบที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดต่อพนักงานเจ้าหน้าที่
เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่พิจารณาเห็นว่าเป็นการถูกต้อง ให้พนักงานเจ้าหน้าที่จดทะเบียนเลิกอาคารชุดและให้ประกาศการจดทะเบียนเลิกอาคารชุดนั้นในราชกิจจานุเบกษา
เมื่อจดทะเบียนเลิกอาคารชุดตามมาตรานี้แล้ว ให้นำมาตรา ๕๔ และมาตรา ๕๕ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
 
มาตรา ๕๓ ในกรณีที่อาคารชุดเลิกเพราะเหตุตามมาตรา ๕๑ (๒) หรือ (๓) ให้ผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุดยื่นคำขอจดทะเบียนเลิกอาคารชุดตามแบบที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดต่อพนักงานเจ้าหน้าที่พร้อมด้วยหนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด และสำเนารายงานการประชุมของเจ้าของร่วมที่มีมติให้เลิกอาคารชุดนั้นหรือที่มีมติไม่ก่อสร้างอาคารชุดนั้นขึ้นใหม่โดยมีผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุดรับรองว่าเป็นสำเนาถูกต้อง แล้วแต่กรณี ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ที่ประชุมเจ้าของร่วมลงมติ
เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่พิจารณาเห็นว่าเป็นการถูกต้อง ก็ให้รับจดทะเบียนเลิกอาคารชุดและให้ประกาศการจดทะเบียนเลิกอาคารชุดนั้นในราชกิจจานุเบกษา
 
มาตรา ๕๔ เมื่อได้จดทะเบียนเลิกอาคารชุดตามมาตรา ๕๒ หรือมาตรา ๕๓ แล้ว ให้หนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุดของอาคารชุดนั้นเป็นอันยกเลิก และให้พนักงานเจ้าหน้าที่หมายเหตุการยกเลิกในฉบับเจ้าของห้องชุดและฉบับที่เก็บไว้ที่สำนักงานพนักงานเจ้าหน้าที่
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจมีหนังสือเรียกหนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุดฉบับเจ้าของห้องชุดที่ยกเลิกคืนจากเจ้าของหรือผู้ครอบครองเพื่อดำเนินการตามวรรคหนึ่ง และให้เจ้าของห้องชุดหรือผู้ครอบครองส่งหนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุดแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ภายในสามสิบวันนับแต่วันได้รับหนังสือเรียก
 
มาตรา ๕๕ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งหนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุดที่ยกเลิกฉบับที่เก็บไว้ที่สำนักงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ ซึ่งได้หมายเหตุการยกเลิกตามมาตรา ๕๔ แล้ว พร้อมสำเนาคำขอจดทะเบียนเลิกอาคารชุดไปให้เจ้าพนักงานที่ดินท้องที่จดแจ้งในสารบัญสำหรับจดทะเบียนของโฉนดที่ดินเดิม โดยแสดงชื่อเจ้าของร่วมที่มีชื่อในคำขอจดทะเบียนขอเลิกอาคารชุดเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์รวมตามอัตราส่วนที่เจ้าของร่วมแต่ละคนถือกรรมสิทธิ์ในทรัพย์ส่วนกลาง พร้อมทั้งรายการภาระผูกพันอื่นที่ปรากฏในหนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุดนั้น
เมื่อเจ้าพนักงานที่ดินได้จดแจ้งในโฉนดที่ดินตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้ที่ดินนั้นพ้นจากการอยู่ภายใต้บทบังคับตามพระราชบัญญัตินี้ และให้เจ้าพนักงานที่ดินคืนโฉนดที่ดินนั้นให้แก่ผู้ถือกรรมสิทธิ์
คนต่างด้าวหรือนิติบุคคลตามที่ระบุไว้ในมาตรา ๑๙ ที่มีชื่อเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ในโฉนดที่ดินอันสืบเนื่องมาจากการจดทะเบียนเลิกอาคารชุดตามวรรคหนึ่ง ต้องจำหน่ายที่ดินนั้นเฉพาะส่วนของตนภายในกำหนดเวลาไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันที่จดทะเบียนเลิกอาคารชุด ถ้าไม่จำหน่ายภายในกำหนดเวลาดังกล่าวให้นำความในมาตรา ๑๙ เบญจ วรรคสี่ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๕๖ ในกรณีที่อาคารชุดเลิกเพราะเหตุตามมาตรา ๕๑ (๔) ให้หนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุดของอาคารชุดนั้นเป็นอันยกเลิก ให้พนักงานเจ้าหน้าที่จดทะเบียนเลิกอาคารชุดและให้ประกาศการจดทะเบียนเลิกอาคารชุดนั้นในราชกิจจานุเบกษา
ในกรณีตามวรรคหนึ่ง การจดแจ้งในสารบัญสำหรับจดทะเบียนของหนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุดและของโฉนดที่ดินเดิม ให้เป็นไปตามที่กำหนดในกฎกระทรวง
 
มาตรา ๕๗ เมื่อมีการจดทะเบียนเลิกอาคารชุด ให้นิติบุคคลอาคารชุดเป็นอันเลิก และให้ที่ประชุมเจ้าของร่วมตั้งผู้ชำระบัญชีภายในสิบสี่วันนับแต่วันที่จดทะเบียนเลิกอาคารชุด
 
มาตรา ๕๘ ผู้ชำระบัญชีมีอำนาจจำหน่ายทรัพย์ส่วนกลางที่เป็นสังหาริมทรัพย์ เว้นแต่ที่ประชุมเจ้าของร่วมจะมีมติเป็นอย่างอื่น
 
มาตรา ๕๙ ให้นำบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ลักษณะ ๒๒ หุ้นส่วนและบริษัท หมวด ๕ การชำระบัญชีห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจำกัด และบริษัทจำกัด มาใช้บังคับแก่การชำระบัญชีของนิติบุคคลอาคารชุดโดยอนุโลม
 
มาตรา ๖๐ เมื่อได้ชำระบัญชีเสร็จแล้ว ถ้ามีทรัพย์สินเหลืออยู่เท่าใด ให้แบ่งให้แก่เจ้าของร่วมตามอัตราส่วนที่เจ้าของร่วมแต่ละคนมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์ส่วนกลาง
17 มิถุนายน, 2013 beamlg   44 168 617
...