คอนโดที่อยู่ใน อำเภอปากช่อง ทั้งหมด

1 - 8 จาก 8
THYME Hill Village
0 1
ห้องสตูดิโอ
ไม่มี
1 ห้องนอน
58 - 61
ตารางเมตร
2 ห้องนอน
92 - 100
ตารางเมตร
3 ห้องนอน+
ไม่มีข้อมูล
Swan Lake เขาใหญ่
0 259
ห้องสตูดิโอ
มี
1 ห้องนอน
ไม่มีข้อมูล
2 ห้องนอน
90.60 - 145.50
ตารางเมตร
3 ห้องนอน+
157.50 - 167.50
ตารางเมตร
The Cold Mountain Residence
0 20
ห้องสตูดิโอ
40 - 41.5
ตารางเมตร
1 ห้องนอน
60 - 67
ตารางเมตร
2 ห้องนอน
76 - 87
ตารางเมตร
3 ห้องนอน+
ไม่มี
H2O Condominium เขาใหญ่
0 1
ห้องสตูดิโอ
29
ตารางเมตร
1 ห้องนอน
59
ตารางเมตร
2 ห้องนอน
80
ตารางเมตร
3 ห้องนอน+
ไม่มีข้อมูล
Serene Hills เขาใหญ่
3 50
  • Yuta Yoshidomi7 Sep, 15:09I would like to know about SERENE HLLS more, But...
  • Yuta Yoshidomi7 Sep, 15:07I would like to know about SERENE HLLS more, But...
  • Boroski29 Nov, 13:38ตอนแรกอ่านผิดเป็น Silent hill สะดุ้งเลย
ห้องสตูดิโอ
ไม่มีข้อมูล
1 ห้องนอน
ไม่มีข้อมูล
2 ห้องนอน
102 - 129
ตารางเมตร
3 ห้องนอน+
156 - 240
ตารางเมตร
23 Degree Estate – เขาใหญ่
5 16
  • NeunG6 Dec, 14:36ใครมีภาพ Update โครงการบ้างครับ ทั้งห้องตัวอย่าง Furniture ที่แถม และภาพภายนอกโครงการ ณ. ปัจจุบัน ขอบคุณล่วงหน้าครับผม
  • "Beam" Theinruj T.12 Aug, 23:31ราคาเริ่มต้น 66,000 บาทต่อตารางเมตรครับ ที่เขียนว่า 70,000 นั่นคือราคาห้องส่วนใหญ่
  • Tong12 Aug, 23:05ตอนช่วงจองสิทธิ์ แสนสิริแจ้งว่าราคาราวๆ 60,000฿/ตร.ม. ในนี้บอก 70,000฿/ตร.ม. แสดงว่ามีคนสนใจเยอะ เลยถือโอกาสบวกราคาเพิ่ม? (6เดือนผ่านไป ราคาเพิ่มทีเดียว 16.7%...
ห้องสตูดิโอ
ไม่มีข้อมูล
1 ห้องนอน
50.5 - 52
ตารางเมตร
2 ห้องนอน
74 - 76.5
ตารางเมตร
3 ห้องนอน+
97
ตารางเมตร
23 Degree Estate – เขาใหญ่
5 16
  • NeunG6 Dec, 14:36ใครมีภาพ Update โครงการบ้างครับ ทั้งห้องตัวอย่าง Furniture ที่แถม และภาพภายนอกโครงการ ณ. ปัจจุบัน ขอบคุณล่วงหน้าครับผม
  • "Beam" Theinruj T.12 Aug, 23:31ราคาเริ่มต้น 66,000 บาทต่อตารางเมตรครับ ที่เขียนว่า 70,000 นั่นคือราคาห้องส่วนใหญ่
  • Tong12 Aug, 23:05ตอนช่วงจองสิทธิ์ แสนสิริแจ้งว่าราคาราวๆ 60,000฿/ตร.ม. ในนี้บอก 70,000฿/ตร.ม. แสดงว่ามีคนสนใจเยอะ เลยถือโอกาสบวกราคาเพิ่ม? (6เดือนผ่านไป ราคาเพิ่มทีเดียว 16.7%...
1 - 8 จาก 8