Monte2_unit plan 18

ทุกวันนี้โลกเติบโต และหมุนเร็วขึ้นทุกขณะ เป็นยุคสมัยที่ผู้คนใช้ชีวิตกันอย่างสุดกำลังในทุกตารางงาน และกิจกรรมนอกบ้าน พื้นที่ส่วนตัวที่เปิดโอกาสให้เป็นตัวของตัวเองได้อย่างเต็มที่ จึงกลายเป็นความปรารถนาของคนในเมืองใหญ่อย่างกรุงเทพฯ เช่นกัน ด้วยความเข้าใจในรูปแบบของการใช้ชีวิตของคนเมือง แสนสิริจึงออกแบบบ้านที่ผ่านการคิดมาอย่างตอบโจทย์ ให้บ้านเป็นพื้นที่ส่วนตัวที่เป็นอิสระจากกรอบใดๆ เป็นพื้นที่ที่เราสามารถเป็นตัวเองได้ในทุกอิริยาบถ อีกทั้งเป็นแหล่งพลังเพื่อชีวิตที่เต็มร้อยในวันรุ่งขึ้น ซึ่งกลายเป็นที่มาของบ้านแบบ L-Shape ที่ดีไซน์ขึ้นเพื่อไลฟ์สไตล์ชีวิตคนเมืองที่เปลี่ยนไป

Monte2_unit plan 22

ซึ่งสำหรับแสนสิริ คำว่า ‘ดีไซน์’ ไม่ได้มีความหมายแค่การออกแบบเพียงเพื่อสวยงาม แต่คือการสร้างความแตกต่าง ทางเลือกใหม่ และให้ความสำคัญกับการใช้ชีวิตร่วมอยู่ด้วย โดยงานนี้ ได้ คุณอภิชาติ    จูตระกูล ประธานอำนวยการ และทีม Sansiri Design Solution Department (DSD) โดยคุณมนู ตระกูลวัฒนะกิจ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายบริหารพัฒนาโครงการ และพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ บริษัทแสนสิริ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้นำหลักในการศึกษาเทรนด์ใหม่ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา โดยคุณอภิชาติ จูตระกูลกล่าวว่า สำหรับการออกแบบบ้าน L-Shape นี้ จึงนับเป็นอีกหนึ่งบทพิสูจน์ของการเป็น Trend Setter ในกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ของแสนสิริ ที่คงยืนหยัดวิถีการคิดในการออกแบบ และคุณภาพที่ผ่านการกลั่นกรองแล้ว มาตีความไลฟ์สไตล์ที่กำลังเปลี่ยนไปของคนเมืองใน  ปี 2015 นี้ โดยให้ความสำคัญกับการใช้ชีวิตที่เป็นส่วนตัวจริงๆ ซึ่งเราใช้เวลาในการศึกษาอย่างค่อยเป็นค่อยไป ให้ลงตัวกับทุกความต้องการ ทั้งพื้นที่ใช้สอย ฟังก์ชั่น และเฟอร์นิเจอร์ที่ออกแบบเฉพาะร่วมกับแบรนด์ชั้นนำ เพื่อสร้างความสุขในการใช้ชีวิตที่ให้มากกว่าคำว่าที่พักอาศัย ทั้งเพื่อให้ออกมาตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าในอีกหนึ่งไลฟ์สไตล์มากที่สุด

Monte2_unit plan 21 Monte2_unit plan 20

บ้านแบบ L-Shape ปรับมุมมองจากบ้านมาตรฐานทั่วไป ที่จัดวางพื้นที่บ้านไว้ตรงกลางที่ดิน ซึ่งอาจทำให้เกิดเศษเป็นพื้นที่ว่างเป็นทางเดินแคบๆ รอบบ้าน และไม่ได้ใช้ประโยชน์มากนัก แต่แบบบ้าน L-Shape เป็นการนำเอาส่วนที่ใช้งาน เช่น พื้นที่เซอร์วิส ซึ่งมักซ่อนตัวอยู่ด้านหลังบ้านกลับเอามาไว้ด้านหน้า เพื่อให้เหลือพื้นที่หลังบ้านมากขึ้น และมีความเป็นส่วนตัวมากกว่า จนกลายเป็นคอร์ท  สวนหลังบ้าน สามารถสร้างให้เกิดพื้นที่การใช้งานที่น่าสนใจกว่าเดิม

Monte2_unit plan 19

ปัจจุบันบ้านแบบล่าสุดนี้เป็น limited edition เพียง 12 หลัง ในโครงการเศรษฐสิริ กรุงเทพกรีฑา หากใครสนใจก็สามารถเข้าไปชมได้ที่โครงการ

Monte2_unit plan 16