คุณชานนท์  เรืองกฤตยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วย นายโคอิจิ คาโตะ ผู้บริหารฝ่ายวางแผนกลุ่มธุรกิจระหว่างประเทศ บริษัท มิตซุย ฟูโดซัง จำกัด นำคณะสื่อมวลชนจากประเทศไทย ร่วมศึกษาดูงานเมืองต้นแบบระบบการจัดการอัจฉริยะ (Smart City) หนึ่งในอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่ของบริษัทอสังหาริมทรัพย์อันดับหนึ่ง และผู้นำ Innovation ด้านที่อยู่อาศัยของประเทศญี่ปุ่น บริษัท มิตซุย ฟูโดซัง จำกัด ซึ่งเป็นโครงการที่อยู่อาศัยขนาดใหญ่ที่นำนวัตกรรมรูปแบบใหม่อันหลากหลายมาปรับใช้เพื่อการอยู่อาศัยที่สะดวกสบายและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ทั้งช่วยอนุรักษ์พลังงาน  โดยอนันดาฯ พร้อมเตรียมนำโมเดลการพัฒนาด้าน Innovation ในการพัฒนาเมืองและโครงการต่างๆ เพื่อตอบโจทย์การใช้ชีวิตของคนเมืองยุคใหม่ หวังสร้างมิติใหม่ในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ไทยในอนาคต พร้อมเป็นหนึ่งในการสนับสนุนและผลักดัน Start Up ของไทยให้เทียบเท่าระดับสากล  ณ ประเทศญี่ปุ่น เมื่อเร็วๆนี้