Photo release แต่งตั้ง JWS

นายบุญเกียรติ โชควัฒนา (ที่ 2 จากซ้าย) ประธาน พร้อม นายสงกรานต์ อิสสระ (ที่ 1 จากซ้าย) รองประธาน บริษัท ร่วมอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์  จำกัด ร่วมลงนามในสัญญาแต่งตั้งบริษัทรับเหมาก่อสร้าง โรงแรมบาบาบีช คลับ โฮเทล แอนด์ รีสอร์ต ชะอำหัวหิน  โรงแรมสไตล์บีชคลับระดับลักซ์ชัวรี่ มูลค่าโครงการ 1,700 ล้านบาท นอกจากเป็นโรงแรมที่โดดเด่นทั้งด้านการออกแบบและการบริการแล้ว ยังได้ทีมงานผู้เชี่ยวชาญจากโรงแรมศรีพันวา ภูเก็ต เข้ามาช่วยในการบริหารจัดการด้านการโรงแรมทั้งหมด โดยได้แต่งตั้งบริษัท เจ ดับบลิว เอส คอนสตรัคชั่น จำกัด นำโดยนายศุภสวัสดิ์ สิริพลังคานนท์ (ที่ 2 จากขวา) กรรมการผู้จัดการและ นายธนเสฏฐ์ จรูญกลรักษ์ ผู้อำนวยการอาวุโส (ที่ 1 จากขวา) เป็นพยาน โดยคาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จภายในปี 2560