การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) แจ้งว่า บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) ผู้รับจ้างก่อสร้างงานโยธา โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว (เหนือ) ช่วงหมอชิตสะพานใหม่คูคต สัญญาที่ 1 จะดำเนินการรื้อคานสะพานลอยคนเดินข้าม จึงมีความจำเป็นต้องปิดเบี่ยงการจราจรบนถนน
รัชดาภิเษก บริเวณแยกรัชโยธิน ถึง ปากซอยรัชดาภิเษก 48 ในวันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2560 เวลา 23.00 – 05.00 . ดยมีรายละเอียดการเบี่ยงเส้นทางจราจรในช่วงเวลาดังต่อไปนี้

1. ช่วงเวลา 23.00 . – 02.00 . : จะทำการเบี่ยงช่องทางการจราจรทั้งฝั่งขาเข้าเพิ่ม 3 ช่องทางและฝั่งขาออกเพิ่ม 1 ช่องทาง (ชิดเกาะกลาง) ทำให้มีช่องทางจราจรทั้งฝั่งขาเข้าและฝั่งขาออก คงเหลือฝั่งละ 2 ช่องทาง

2. ช่วงเวลา 02.00 . – 02.30 . : จะทำการปิดช่องทางการจราจรทุกช่องทางทั้งฝั่งขาเข้า และฝั่งขาออก โดยรถฝั่งขาเข้าให้ใช้ถนนวิภาวดีรังสิต เข้าถนนพหลโยธินที่ห้าแยกลาดพร้าว ส่วนรถฝั่งขาออกให้เลี้ยวซ้ายใช้ถนนพลโยธินฝั่งขาเข้า เพื่อออกถนนวิภาวดีรังสิตที่ห้าแยกลาดพร้าว

3. ช่วงเวลา 02.30 . – 05.00 . : จะทำการเบี่ยงช่องทางการจราจรทั้งฝั่งขาเข้าเพิ่ม 3 ช่องทาง และฝั่งขาออกเพิ่ม 1 ช่องทาง (ชิดเกาะกลาง) ทำให้มีช่องทางจราจรทั้งฝั่งขาเข้าและฝั่งขาออก คงเหลือฝั่งละ 2 ช่องทาง

ทั้งนี้การเบี่ยงการจราจรเพื่อการดำเนินการก่อสร้างอาจทำให้ผู้ใช้เส้นทางไม่ได้รับความสะดวก ในการเดินทางและอาจจะมีเสียงดังรบกวนในวันเวลาดังกล่าว ดังนั้น หากไม่มีความจำเป็น โปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าว และ รฟม.ต้องขออภัยมา ณ โอกาสนี้