การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) แจ้งว่า กิจการร่วมค้ายูเอ็นเอสเอชซีเอช ผู้รับจ้างก่อสร้างงานโยธา โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว (เหนือ) ช่วงหมอชิตสะพานใหม่คูคต สัญญาที่ 2 จะดำเนินงานลากสายไฟฟ้าแรงสูงใต้ดินข้ามถนน บริเวณกรมทหารอากาศโยธินรักษาพระองค์ ถึงบริเวณโรงเรียนพลาธิการทหารอากาศ จึงมีความจำเป็นต้องเบี่ยงช่องทางจราจรบนถนนพหลโยธิน ดยมีรายละเอียดการเบี่ยงเส้นทางจราจรในช่วงเวลาดังต่อไปนี้

1. วันจันทร์ที่ 20 มีนาคม ถึง วันอังคารที่ 21 มีนาคม 2560 เวลา 22.00 – 05.00 .

บริเวณกรมทหารอากาศโยธินรักษาพระองค์ จะทำการเบี่ยงช่องทางจราจรฝั่งขาออกเพิ่ม 1 ช่องทาง (ชิดบาทวิถี) ทำให้มีช่องทางจราจรฝั่งขาออกคงเหลือ 1 ช่องทาง และฝั่งขาเข้าคงมี 2 ช่องทาง

2. วันอังคารที่ 21 มีนาคม ถึง วันพุธที่ 22 มีนาคม 2560 เวลา 22.00 – 05.00 .

บริเวณโรงเรียนพลาธิการทหารอากาศ จะทำการเบี่ยงช่องทางจราจรฝั่งขาออกเพิ่ม 1 ช่องทาง (ชิดบาทวิถี) ทำให้มีช่องทางจราจรฝั่งขาออกคงเหลือ 1 ช่องทาง และฝั่งขาเข้าคงมี 2 ช่องทาง

ทั้งนี้ การเบี่ยงการจราจรเพื่อการดำเนินงานก่อสร้าง อาจทำให้ผู้ใช้เส้นทางไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางและอาจมีเสียงดังรบกวนในวันเวลาดังกล่าว ดังนั้น หากไม่มีความจำเป็น โปรดหลีกเลี่ยงเส้นทาง และ รฟม. ต้องขออภัยมา ณ โอกาสนี้