01-brochure-pc4-20-10-58r

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว (เหนือ) ช่วงหมอชิต – สะพานใหม่ – คูคต แจ้งความคืบหน้าในการดำเนินงานรื้อย้ายสะพานลอยข้ามแยกรัชโยธินแล้วเสร็จเร็วกว่าแผนงาน เตรียมพร้อมเร่งดำเนินงานก่อสร้างอุโมงค์ทางลอดเป็นลำดับต่อไป

%e0%b8%9c%e0%b8%8a-%e0%b8%aa%e0%b8%b8%e0%b8%a3%e0%b9%80%e0%b8%8a%e0%b8%a9%e0%b8%a3%e0%b8%90%e0%b9%8c%e0%b8%afr
นายสุรเชษฐ์ เหล่าพูลสุข ผู้ช่วยผู้ว่าการ รฟม. ในฐานะผู้อำนวยการโครงการ เปิดเผยถึงความคืบหน้าในการดำเนินงานรื้อย้ายสะพานรถยนต์ข้ามแยกรัชโยธินว่า รฟม. ได้เริ่มดำเนินงานรื้อย้ายสะพานฯ ตั้งแต่วันที่ 7 ธันวาคม 2559 ที่ผ่านมา และกำหนดระยะเวลาในการรื้อย้ายประมาณ 2 เดือน (ตามแผนงานรื้อย้ายสะพานฯ จะแล้วเสร็จภายในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560) ล่าสุด รฟม. ได้เร่งรัดการดำเนินงานรื้อย้ายสะพานฯ อย่างเต็มที่ อีกทั้งยังได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน จนทำให้สามารถดำเนินงานรื้อย้ายสะพานฯ แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 19 มกราคม 2560 ซึ่งเร็วกว่าแผนงานที่วางไว้ และเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลและผู้บริหาร รฟม. ที่ต้องการเร่งรัดการดำเนินงานก่อสร้างฯ ให้แล้วเสร็จโดยเร็วเพื่อลดผลกระทบด้านการจราจรแก่ประชาชนให้ได้มากที่สุด

picture11r
สำหรับขั้นตอนต่อไป รฟม. จะเร่งดำเนินงานก่อสร้างโครงสร้างอุโมงค์ทางลอด ขนาด 4 ช่องจราจร ซึ่งมีความยาว 1,085 เมตร ลึก 7.50 เมตร กว้าง 16.80 เมตร โดยช่วงแรกจะเริ่มดำเนินก่อสร้างผนังอุโมงค์ทางลอดบริเวณกลางแยกรัชโยธินก่อน พร้อมกับดำเนินการรื้อย้ายระบบสาธารณูปโภคใต้ดิน และก่อสร้างหลังคาอุโมงค์เพื่อคืนพื้นผิวจราจรบริเวณกลางสี่แยกรัชโยธิน ซึ่งตามแผนงานจะดำเนินงานในช่วงแรกแล้วเสร็จประมาณกลางเดือนพฤษภาคม 2560 นอกจากนี้ รฟม. จะเร่งดำเนินการก่อสร้างอุโมงค์ทางลอดส่วนที่เหลือทั้ง 2 ฝั่ง คือฝั่งศาลอาญารัชดาฯและฝั่งธนาคารไทยพาณิชย์สำนักงานใหญ่ ให้แล้วเสร็จและเปิดใช้ได้ภายในต้นปี 2562 เพื่อลดผลกระทบด้านจราจรและให้ประชาชนได้ใช้งานอุโมงค์ทางลอดตามแผนงานที่วางไว้โดยเร็วต่อไป

สอบถามข้อมูลและติดตามข่าวสาร รฟม. เพิ่มเติมได้ที่ www.mrta.co.th และ เฟซบุ๊คการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) หรือ โทร 0 2716 4044

รวมทั้งช่องทางการติดตามข่าวโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว (เหนือ) ช่วงหมอชิต – สะพานใหม่ – คูคต ที่ www.mrta-greenlinenorth.com และเฟซบุ๊คโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต – สะพานใหม่ – คูคต Call-Center 0 2115 6000