????? ???????????

รถไฟแห่งประเทศไทย ยอมรับรถไฟฟ้าสายสีแดง ช่วงบางซื่อ-รังสิต ช้ากว่าแผนร้อยละ 10 และอาจใช้เวลาก่อสร้างมากกว่า 4 ปี

news_img_485425_1

นายประภัสร์ จงสงวน ผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ยอมรับว่า งานก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีแดง ช่วงบางซื่อ-ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ขณะนี้งานก่อสร้างล่าช้ากว่าแผนประมาณร้อยละ 10 ล่าสุดพบว่าโครงการจำเป็นต้องปรับแผนก่อสร้างอีกครั้ง หลังจากช่วงที่ผ่านมา การออกแบบมีการนำโครงการรถไฟความเร็วสูงเข้ามาในระบบรางร่วมกันกับระบบ รถไฟฟ้าภายในเมือง ซึ่งอาจกระทบกับปัญหาความปลอดภัย ดังนั้น จำเป็นต้องปรับแบบอีกครั้ง โดยยอมรับว่า เมื่อปรับแบบก็ทำให้งบประมาณก่อสร้างสูงขึ้น ซึ่ง รฟท.จะสรุปวงเงินก่อสร้างอีกครั้ง ขณะเดียวกัน ยอมรับว่า การก่อสร้างจะใช้เวลาดำเนินการกว่าโครงการจะเสร็จมากกว่า 4 ปีแน่นอน

map1_2

โครงการรถไฟฟ้าสายสีแดง ช่วงที่ผ่านมาการก่อสร้างเฟสแรก ช่วงตลิ่งชัน-บางซื่อ การก่อสร้างระบบโครงสร้างพื้นฐานเสร็จแล้ว แต่ไม่สามารถเปิดเดินรถได้ และ รฟท.แก้ปัญหาด้วยการนำหัวรถจักรดีเซลมาวิ่งให้บริการประชาชนในปัจจุบัน โดยปัญหาที่เกิดขึ้นมาจากการที่กระทรวงคมนาคม ในสมัยรัฐบาล พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ แบ่งโครงการออกเป็น 2 เฟส เฟสแรก ช่วงตลิ่งชัน-บางซื่อ ออกแบบก่อสร้างไม่นำโครงการสถานีกลางบางซื่อ รวมทั้งงานจัดซื้อหัวรถจักรรวมไว้ ทำให้ช่วงตลิ่งชัน-บางซื่อ ไม่มีรถไฟฟ้ามาวิ่งให้บริการ และต้องรอให้โครงการช่วงบางซื่อ-รังสิต ก่อสร้างเสร็จ มีสถานีเชื่อมต่อที่สถานีบางซื่อ และจัดซื้อหัวรถจักรใหม่ทั้งหมด จึงจะเดินรถให้บริการได้ และในช่วงที่ผ่านมาปัญหาการเมืองทำให้โครงการรถไฟฟ้าสายสีแดง ช่วงบางซื่อ-รังสิต ล่าช้าจนถึงขณะนี้.

 

ที่มา: สำนักข่าวไทย