คุณวรวรรต ok

นายวรวรรต ศรีสอ้าน กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ UV กล่าวว่า ยูนิเวนเจอร์ ถือเป็นบริษัทชั้นนำด้านการลงทุนในกลุ่มธุรกิจที่มีศักยภาพที่หลากหลาย ผ่านบริษัทย่อยและบริษัทร่วมหลายบริษัท แบ่งเป็นสายธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย สายธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อให้เช่า และสายธุรกิจอื่นๆ เพื่อเสริมสร้างรายได้ที่ยั่งยืนในระยะยาว ตลอดจนสร้างความเชื่อมั่นและเป็นประโยชน์ให้กับผู้ถือหุ้น นักลงทุน รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย อีกทั้งการมองหาโอกาสใหม่ๆ ที่ทำให้ธุรกิจเติบโตไปในทิศทางที่ดีขึ้นอยู่เสมอ จึงทำให้บริษัทฯ ได้รับการปรับเพิ่มเครดิตองค์กรขึ้นเป็น BBB+

บริษัทฯ ได้รับการจัดอันดับเครดิตองค์กรโดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด มาโดยตลอดระยะเวลาการดำเนินธุรกิจ และโดยล่าสุดทางบริษัทฯ ได้รับการปรับเพิ่มเครดิตองค์กรจากระดับ “BBB” เป็น “BBB+” ด้วยแนวโน้มคงที่หรือ “Stable” โดยอันดับที่ปรับเพิ่มขึ้นสะท้อนถึงสถานะทางการเงินของ บริษัทฯ และบริษัทฯในเครือ ที่มีผลประกอบการที่ดีขึ้น และมีโครงสร้างเงินทุนที่แข็งแกร่งขึ้นจากรายได้ และกำไรจากการดำเนินงานที่เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย ทั้งโครงการแนวราบและโครงการแนวสูงที่มีความหลากหลาย ครอบคลุม และตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า กลุ่มอสังหาริมทรัพย์เพื่อให้เช่าที่มีอัตราการเช่าพื้นที่เต็ม 100% และกลุ่มธุรกิจอื่นๆ ที่เกิดการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้ หลังบริษัทย่อย 2 บริษัทได้นำอาคารสำนักงาน  ปาร์คเวนเจอร์ อีโคเพล็กซ์ (ไม่รวมพื้นที่ส่วนโรงแรม ดิโอกุระฯ) และอาคารสำนักงาน สาทร สแควร์ เข้าทำสัญญาเช่าพื้นที่อาคารสำนักงาน สิ่งปลูกสร้าง รวมถึงสัญญาแบ่งเช่าช่วงที่ดิน อาคารพร้อมทั้งส่วนควบและงานระบบ กับทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์ (“GVREIT”) โดยได้รับเงินจำนวนทั้งสิ้น 9,761 ล้านบาท ซึ่งได้บันทึกเป็นรายได้สิทธิการเช่ารอตัดบัญชีและทยอยรับรู้รายได้ตลอดอายุสัญญาเช่าโดยวิธีเส้นตรง บริษัทย่อยได้นำเงินที่ได้รับส่วนหนึ่งไปชำระเงินกู้ธนาคาร ส่งผลให้ระดับหนี้สินต่อทุนของบริษัทลดลง ทำให้โครงสร้างเงินทุนของกลุ่มบริษัทแข็งแกร่งมากขึ้นอีกด้วยนายวรวรรต กล่าว

awards banner_Event banner