หลังจากประชุมครม. เมื่อวานเราก็มีเรื่องภาษีที่ดินมาอัพเดทกันนิดหน่อย …ตอนนี้อยู่ระหว่างพิจารณาวาระที่ 2 เรื่องปรับลดภาษีสำหรับบ้านหลังแรกจากมูลค่า 50 ลบ. เป็น 20 ลบ. ซึ่งถ้าลดจริงก็จะทำให้มีการเก็บภาษีเพิ่มได้อีก 30,000 ราย

แต่ปรับเฉพาะมูลค่า “บ้าน” เท่านั้นส่วนที่ดินเกษตรกรรมยังเหมือนเดิม

สนช. ขยายเวลาพิจารณาวาระ 2 ไปถึงพ.. 60 คาดว่าจะเริ่มพิจารณาวาระ 3 ได้ก่อนสิ้นปี และเชื่อว่าบังคับใช้ทัน 1 .. 62 แน่นอน

ร่างพรบ.ภาษีที่ดินใหม่จะทำให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) จัดเก็บภาษีได้ประมาณ 26,000 ลบ. หรือคิดเป็น 11-12% ของรายได้ท้องถิ่นทั้งหมด แม้ว่าอาจไม่มาก แต่ก็ทำให้ประชาชนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบงบของอปท. ว่าเอาภาษีไปใช้อย่างเหมาะสมหรือไม่?

ที่มาข่าว: เดลินิวส์