16640690_1050808698358270_7559385297890703414_n

นายอาคมเติม พิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยภายหลังการประชุม คณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก (คจร.) ครั้งที่ 1/2560 ซึ่งมีนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน โดยที่ประชุมได้รับทราบผลการดำเนินงานของคณะกรรมการภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างกระทรวงคมนาคม รฟม. และ กทม. ในการมอบหมายให้กรุงเทพมหานครเป็นผู้บริหารจัดการเดินรถโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต และช่วงแบริ่ง-สมุทรปราการ

และมีมติเห็นชอบในหลักการสำหรับการโอนหนี้สินและทรัพย์สินโครงการฯ ดังกล่าว รวมทั้งมอบหมายกระทรวงคมนาคมรายงานผลการดำเนินงาน ให้คณะรัฐมนตรีทราบ และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป ทั้งนี้ ที่ประชุมยังได้มอบหมายให้คณะกรรมการประเมินทรัพย์สินฯ เร่งรัดดำเนินการโอนหนี้สินและทรัพย์สินโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต รวมทั้งมีมติเห็นชอบให้กรุงเทพมหานครเดินรถเชื่อมต่อจากสถานีแบริ่งไปสถานีสำโรงเพื่อให้ประชาชนเกิดความสะดวกในการเดินทาง และมอบหมายให้กรุงเทพมหานคร รฟม.กระทรวงคมนาคม และกระทรวงการคลัง หารือร่วมกันเกี่ยวกับแนวทางในการเดินรถและการลงทุนในอนาคตของโครงการรถไฟฟ้า สายสีเขียวช่วงสมุทรปราการ-บางปู และช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต ต่อไป

ที่มา: ทั่วฟ้าคมนาคมไทย