2bryu_003

แหล่งข่าวจากสำนักผังเมืองกรุงเทพมหานคร (กทม.) เปิดเผย กทม.อยู่ระหว่างพิจารณาจะออกข้อบัญญัติควบคุมความสูงการก่อสร้างโดยรอบวัดมังกรกมลาวาส หลังจากที่วัดมีความกังวลว่าการก่อสร้างใหม่ ๆ จะไปบดบังทัศนียภาพ จึงต้องการให้มีการควบคุมความสูงรอบวัดให้สร้างได้ไม่เกิน 23 เมตร (สูง 7 ชั้น)หลัง กทม.เปิดพื้นที่พัฒนาโดยรอบสถานีรัศมี 500 เมตรตามที่ข้อกำหนดในผังเมืองรวมกรุงเทพฯปัจจุบันกำหนดให้มีการพัฒนาได้มากขึ้น ทั้งอาคารประเภทพาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัยได้อย่างไม่จำกัดความสูง เนื่องจากเป็นพื้นที่อยู่ในแนวรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยายช่วงหัวลำโพง-บางแค จะมีการส่งเสริมให้มีการพัฒนามากขึ้น อย่างไรก็ตาม จะต้องมีการพัฒนาอย่างรอบคอบต่อไป จะกำหนดไปในทิศทางใด

ทั้งนี้การพัฒนาและการก่อสร้างใหม่ที่จะเกิดขึ้นนั้น จะต้องดำเนินการภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องด้วย เช่น พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร ข้อบัญญัติ กทม. จะกำหนดเกณฑ์ของพื้นที่ไว้อยู่แล้ว หากต้องการสร้างอาคารขนาดใหญ่ ต้องไปดูเรื่องความกว้างของถนนด้วย หากไม่ได้ตามกำหนดก็ไม่สามารถสร้างได้ ทั้งนี้บางสถานีของรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย บางสถานีเป็นสถานีใต้ดิน และอยู่ใกล้กับแม่น้ำ จะมีเรื่องของข้อบัญญัติในเรื่องของระยะถอยร่นคุมไว้อยู่แล้ว เช่น ห่างจากแม่น้ำ 8 เมตร ควรสร้างอะไรได้บ้าง

ที่มา : ประชาชาติธุรกิจ