ผู้อยู่อาศัยในชุมชนดินแดงเข้าพบ รมว.พม. รดน้ำขอพรเนื่องในวันสงกรานต์

April 20, 2017 09:110 comments

เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2560 พลเอก สุชาติ หนองบัว กรรมการการเคหะแห่งชาติ ในฐานะประธานกรรมการการมีส่วนร่วมโครงการฟื้นฟูชุมชนดินแดง และ ดร.ธัชพล กาญจนกูล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ พร้อมคณะผู้บริหาร นำผู้อยู่อาศัยในโครงการเคหะชุมชนดินแดง 1 และ 2 ร่วมรดน้ำขอพร พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยมี นายสนิท คงมั่น กรรมการการมีส่วนร่วมฯ เป็นตัวแทนผู้อยู่อาศัยในชุมชนดินแดง ได้กล่าวขอบคุณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ซึ่งเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดงให้ประสบความสำเร็จ พร้อมทั้งกล่าวอวยพรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ไทยเพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์ ณ บริเวณชั้น 5 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

Share

Leave a Reply