เจาะลึก CPN Residence พร้อมบทสัมภาษณ์คุณกรี เดชชัย กับ 3 คอนโดใต้ปีกเซ็นทรัลฯ

CPN Residence บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์รายใหม่ ภายใต้ปีกของ CPN Group ซึ่งประกอบธุรกิจแยกตามกลุ่มได้ 6 ประเภท ศูนย์การค้า อาคารสำนักงาน โรงแรม สวนน้ำ ลานน้ำแข็ง และสวนพักผ่อน … Continue reading เจาะลึก CPN Residence พร้อมบทสัมภาษณ์คุณกรี เดชชัย กับ 3 คอนโดใต้ปีกเซ็นทรัลฯ