ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ ประกาศแผนธุรกิจปี 2557

February 25, 2014 14:430 comments

_G5A7793

บมจ. ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ ประกาศแผนธุรกิจปี 2557 เตรียมเปิดโครงการใหม่ 6-8 โครงการ มูลค่ารวมกว่า 4,000 ล้านบาท เพื่อรองรับการขยายธุรกิจ   พร้อมตั้งเป้ายอดขายที่ 3,200 ล้านบาท และเป้ารับรู้รายได้ที่ 2,700 ล้านบาท หรือเติบโตกว่า 10-15% จากปีก่อน

คุณไชยยันต์  ชาครกุล ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) หรือ LALIN ผู้พัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ภายใต้คอนเซ็ปท์ “บ้านที่ปลูกบนความตั้งใจที่ดี”  กล่าวว่า ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในปี 2557 จะเป็นอีกปีหนึ่งที่ท้าทายความสามารถในการบริหาร เนื่องจากมีปัจจัยลบหลายตัวเข้ามากระทบทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ อาทิ ความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลกที่ยังต้องเฝ้าดูการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาและยุโรปว่าจะมีเสถียรภาพเพียงใด ตลอดจนการชะลอตัวของเศรษฐกิจจีน และการไหลกลับของเงินทุนสู่กลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อระบบการเงินของกลุ่มประเทศ Emerging ได้

นอกจากนี้ในส่วนของประเทศไทย ยังต้องเผชิญกับเหตุการณ์ความขัดแย้งทางการเมืองภายในที่เกิดขึ้น ซึ่งได้ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจในภาพรวมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่อย่างไรก็ตามยังมีปัจจัยบวกที่สนับสนุนภาคอสังหาฯในปีนี้ ได้แก่ อัตราดอกเบี้ยที่มีแนวโน้มทรงตัวหรืออาจปรับลดลงได้อีกเล็กน้อย   ทั้งนี้ มองว่าตลาดอสังหาฯในส่วนของแนวราบ และในต่างจังหวัดยังคงมีความต้องการแท้จริงอยู่   โดยบริษัทฯ ได้ดำเนินกลยุทธ์จับกลุ่มลูกค้าที่มีความต้องการแท้จริง (Real Demand) ดังกล่าว และได้กระจายความเสี่ยงไปยังตลาดหลายๆ ด้าน

ในส่วนของแผนธุรกิจในปี 2557 นั้น แม้จะมีปัจจัยเสี่ยงหลายปัจจัย แต่ด้วยความที่บริษัทมีการวางแผนกระจายความเสี่ยงไว้ล่วงหน้า 2 – 3 ปี   มีการบริหารงานด้วยความรัดกุม และควบคุมความเสี่ยง (Risk Management) ไว้แล้ว  ประกอบกับการวางแผนธุรกิจที่สอดรับกับสถานการณ์ และมีแผนการบริหารเงินทุนไว้อย่างรัดกุม ตลอดจนสามารถควบคุมต้นทุนและค่าใช้จ่ายได้ดี ทำให้กำไรขั้นต้นและค่าใช้จ่ายอยู่ในงบ ทำให้บริษัทมีสภาพคล่องดี และอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนต่ำ ซึ่งยังมีโอกาสขยายการลงทุนได้อีก บริษัทคาดว่าจะยังคงสามารถขยายตัวได้ต่อเนื่องจากปีก่อน  โดยบริษัทจะเน้นการเติบโตอย่างระมัดระวัง และยั่งยืนในระยะยาว   ทั้งนี้ได้ตั้งเป้ายอดขายในปี 2557 ไว้ที่ 3,200 ล้านบาท และเป้ารับรู้รายได้ที่ 2,700 ล้านบาท หรือขยายตัวเพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่ประมาณ 10-15%

บริษัทมีแผนที่จะขยายฐานลูกค้าไปยังลูกค้ากลุ่มแนวราบในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัดเพิ่มมากขึ้นทั้งในส่วนของหัวเมืองหลัก และหัวเมืองชั้นรอง ทั้งในภาคตะวันออก และตะวันออกเฉียงเหนือ โดยยังคงเน้นเจาะกลุ่มลูกค้าที่เป็น Real Demand และต้องการความคุ้มค่าในการเลือกซื้อที่อยู่อาศัย     ทั้งนี้ในช่วง 1-2 ปีที่ผ่านมา บริษัทได้ขยายโครงการไปยังตลาดต่างจังหวัดแล้วทั้งสิ้น 6 โครงการ ในเขตจังหวัด ชลบุรี, ระยอง, ฉะเชิงเทรา, และนครราชสีมา ซึ่งได้รับการตอบรับจากลูกค้าเป็นอย่างดี ทำให้ บมจ.ลลิลฯ สามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน

 

 

Share

Leave a Reply