20110625-203400.jpg

ผนังแบบนี้นิยมใา้ตกแต่งตามร้านอาหารญี่ปุ่นหรือรีสอร์ทที่เน้นอารมณ์ธรรมชาติ แต่ว่าเราจะเอามาปิดผนังภายในบ้านบางส่วน เช่นมุมอ่านหนังสือหรือมทํางานก็ดูเก๋ไปอีกแบบครับ

สถานที่ อาโออิ