Notting Hill The Exclusive เจริญกรุง [คอนโด]- เขตบางคอแหลม, กรุงเทพมหานคร | ThinkOfLiving.Com
Notting-Hill-Char_Hero-shot_Hi-Res

Notting Hill The Exclusive เจริญกรุง

อัพเดตล่าสุด 5 ปีที่แล้ว
1 แสดงความคิดเห็น
Share

ข้อมูลโครงการ

ทำเลที่ตั้ง / ถนน:

ถนนเจริญกรุง

ผู้ประกอบการ:

Origin Property

สถานะโครงการ:

ระหว่างดำเนินการ

ข้อมูลเบื้องต้น

หมวด:

คอนโด

ข้อมูลอาคาร:

Low Rise 1 อาคาร

จำนวนชั้น:

8

เบอร์โทรศัพท์:

0917749099

ข้อมูลราคา

ราคาเริ่มต้น:

3.9 ล้านบาท

ต่อ ตารางเมตร:

95,121 บาท/ตร.ม.

ประเภทห้องพักอาศัย

1 ห้องนอน

41 - 0 ตารางเมตร


รายละเอียดโครงการอื่นๆ

อุปกรณ์มาตรฐาน

No Information

    Content Editor จบปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยบูรพา หลังจากเรียนจบได้มีโอกาสทำงานเกี่ยวกับทางด้านประเมินอสังหาริมทรัพย์ประเภทต่างๆหลากหลายแนว แล้วก็รู้สึกชอบเรื่อยมา ทั้งเรื่องด้านการออกแบบ และการลงทุนความคุ้มค่าอสังหาฯประเภทต่างๆ

    เพิ่มเติม