หลายคนอาจเคยได้ยินข่าวของ Dara Harbour ห้างใหญ่ของ Property Perfect มูลค่ากว่า 4,500 ลบ. ที่ทางบริษัทตั้งใจปั้นให้เป็น Flagship ของศรีราชา แต่ล่าสุด…ได้มีข่าวแจ้งตลาดว่า ทาง Property Perfect ตัดสินใจขายหุ้นทั้ง 65% ให้กับทางเซ็นทรัลพัฒนา

Credit: New Pattaya

เดิมทีศูนย์การค้าดารา ฮาเบอร์ ศรีราชา จะพัฒนาโดย บริษัท วีรีเทล จำกัด (มหาชน) ในเครือ PF จะพัฒนาเป็นศูนย์การค้าความสูง 4 ชั้น และมีอาคารชุดพักอาศัยความสูง 30 และ 24 ชั้น บนเนื้อที่โครงการรวม 34-2-91 ไร่ริมถนนสุขุมวิท ในส่วนของศูนย์การค้านั้น มีพื้นที่ 125,700 ตารางเมตร และพื้นที่ปล่อยเช่าได้ 64,000 ตารางเมตร ที่จอดรถ 900 คัน โดยคาดว่าการก่อสร้างจะแล้วเสร็จในช่วงปลายปี 2562

Image 1/3

เบื้องต้นยังไม่มีรายละเอียดของแนวทางในการพัฒนาโครงการมาจากเซ็นทรัลฯ