PLUS+ Property รีเฟรชแบรนด์

 

PLUS+ Property กับธุรกิจบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ รีเฟรชแบรนด์ เปลี่ยนโลโก้ หลังครบรอบ 15 ปี เล็งเป้า 500 ล้านครับ

พลัส พร็อพเพอร์ตี้ ประกาศรุกธุรกิจบริการด้านอสังหาริมทรัพย์อย่างครบวงจร ล่าสุดประกาศปรับสัญลักษณ์ฉลองครบรอบ 15 ปี พร้อมเดินหมากเชิงรุก พัฒนาคุณภาพการให้บริการอย่างต่อเนื่อง หวังลูกค้าไทยและเทศต่างเชื่อมั่นในมาตรฐานบริการ ส่งผล 8 เดือนแรก 54 มีอัตราเติบโตรวม ทุกธุรกิจประมาณ 11% ซึ่งธุรกิจบริหารจัดการด้านที่พักอาศัยและธุรกิจบริหารสินทรัพย์ซึ่งเป็นธุรกิจที่เกื้อหนุนกันสามารถแตะรายได้ 136 ล้านบาท และ 125 ล้านบาทตามลำดับ ขณะที่ธุรกิจบริหารทรัพยากรอาคารก็สามารถกวาดยอดขายประทับใจที่ 73 ล้านบาท

นายอภิชาติ จูตระกูล ประธานอำนวยการ บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด เปิดเผยว่า พลัส บริษัทสัญชาติไทยถือเป็นหนึ่งในผู้นำทางธุรกิจบริการด้านอสังหาริมทรัพย์ที่สามารถให้บริการได้อย่างครบวงจร ในเมืองไทย ปัจจุบันได้รับการยอมรับทั้งในประเทศและระดับนานาชาติ ด้วยประสบการณ์ทำให้ พลัส ทราบและเข้าใจถึงความต้องการของกลุ่มลูกค้า จึงสามารถตอบโจทย์และได้รับความไว้วางใจ ส่งผลให้ธุรกิจเติบโตอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน และในปีนี้ ซึ่งบริษัทฯดำเนินธุรกิจมาครบ 15 ปี พลัส จึงมุ่งมั่นที่จะตอกย้ำให้กลุ่มลูกค้าทราบถึงขอบข่ายการให้บริการที่ครบครัน ตลอดจนเตรียมความพร้อมเพื่อรุกธุรกิจ บริษัทฯ จึงได้ประกาศนโยบายในการปรับสัญลักษณ์องค์กรที่แต่เดิมได้ระบุแยกในแต่ละธุรกิจบริการ มาสู่ความเป็นหนึ่งเดียว เพื่อสะท้อนว่า พลัส คือ องค์กรที่ดำเนินธุรกิจด้านบริการที่หลากหลาย ภายใต้พันธกิจเดียวกัน สัญลักษณ์ใหม่จึงเป็นการสื่อถึงการก้าวไปข้างหน้าอย่างพร้อมเพรียงกันขององค์กร สู่โลกแห่งนวัตกรรม ที่การบริการต้องตอบโจทย์และเป็นไปอย่างครบวงจร และเพิ่มมิติของคุณค่าด้วยคุณภาพการบริการ ที่พัฒนาอย่างไม่หยุด

รายได้จากธุรกิจบริการด้านอสังหาริมทรัพย์ของ พลัส พร็อพเพอร์ตี้ ระหว่างเดือนมกราคม – สิงหาคม 2554 มีจำนวนรวม 335 ล้านบาท โดยมาจาก 4 ธุรกิจ ดังนี้ คือ 1.) ธุรกิจบริหารสินทรัพย์ มีสัดส่วนรายได้อยู่ที่ 37% สามารถสร้างยอดขายรวมได้ 125 ล้านบาท เติบโตจากปีที่ผ่านมา 15% จาก 2 บริการหลัก ประกอบด้วย 1.1) บริการด้าน ซื้อ-ขาย-เช่า อสังหาริมทรัพย์ โดยมีสัดส่วนรายได้อยู่ที่ 71% และ 1.2.) บริการบริหารการขายโครงการ โดยมีสัดส่วนรายได้อยู่ที่ 29%, 2.) ธุรกิจบริหารจัดการด้านที่พักอาศัย มีสัดส่วนรายได้อยู่ที่ 40.9% สามารถสร้างยอดขายรวมได้ 136 ล้านบาท เติบโตจากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา 7% และมียอดการต่อสัญญาจากลูกค้าเดิมสูงถึง 90%, 3.) ธุรกิจบริหารทรัพยากรอาคาร มีสัดส่วนรายได้อยู่ที่ 21.9% สามารถสร้างยอดขายรวมได้ 73 ล้านบาท เติบโตจากปีที่ผ่านมา 12% และ 4.) ธุรกิจอื่นๆ 0.2% (0.5 ล้านบาท) โดยรวมส่งผลให้ ณ ปัจจุบัน พลัส มีอัตราเติบโตรวมอยู่ที่ 11% จากช่วงเวลาเดียวกันในปีที่ผ่านมา