CPN หรือ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) โชว์ความแข็งแกร่งทั้งด้านการดำเนินงาน และการบริหารจัดการ จนได้รับคัดเลือกให้เป็นสมาชิกดัชนีความยั่งยืนของดาวโจนส์ (Dow Jones Sustainability Index: DJSI) ในกลุ่ม Emerging Markets ประจำปี 2560 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 โดยเป็นบริษัทอสังหาริมทรัพย์รายแรกและรายเดียวของไทยที่ได้รับคัดเลือกให้ติดอันดับดัชนีความยั่งยืน ซึ่งเป็นที่ยอมรับระดับโลก อีกทั้งบริหารจัดการแบรนด์อย่างมีประสิทธิภาพ จนคว้า รางวัล “Thailand’s Top Corporate Brands 2017” สุดยอดองค์กรที่มีมูลค่าแบรนด์สูงที่สุดในกลุ่มธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของไทย ต่อเนื่องเป็นปีที่4 สะท้อนให้เห็นถึงการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน และมีประสิทธิภาพโดดเด่น จนสร้างความสำเร็จ และความเชื่อมั่นทั้งจากลูกค้า และนักลงทุน

นายปรีชา เอกคุณากูล กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารของซีพีเอ็น กล่าวว่า “มีความยินดีและรู้สึกภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ ซีพีเอ็น เป็นบริษัทอสังหาริมทรัพย์เพียงหนึ่งเดียว ที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นสมาชิกดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ ในกลุ่ม Emerging Markets หรือกลุ่มตลาดเกิดใหม่ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 แล้ว และเมื่อไม่นานมานี้ ซีพีเอ็น ยังได้รับรางวัล “ Thailand’s Top Corporate Brands 2017 ” สุดยอดองค์กรที่มีมูลค่าแบรนด์สูงที่สุดในกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ของไทย ต่อเนื่องเป็นปีที่4 อีกเช่นกัน ด้วยมูลค่าแบรนด์องค์กร 139,199 ล้านบาท รางวัลนี้จัดโดยหลักสูตรปริญญาโท สาขาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งนับเป็นความสำเร็จและความภาคภูมิใจขององค์กร รวมทั้งยังสร้างกำลังใจให้องค์กรเดินหน้าพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนต่อไป”

ไม่เพียงเท่านี้ ซีพีเอ็น ยังได้รับการเพิ่มอันดับเครดิตเรทติ้ง โดย TRIS Rating จากระดับ AA- ขึ้นเป็นระดับ AA ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงสถานะทางการเงินของบริษัทที่ปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง เป็นผลมาจากการบริหารจัดการด้านการเงิน และการบริหารศูนย์การค้าที่มีประสิทธิภาพ สร้างรายได้เติบโตอย่างต่อเนื่อง ซึ่งทั้งการได้ปรับระดับเครดิต ของ TRIS Rating และการได้รับรางวัลทั้งสองรางวัลดังกล่าว แสดงถึงมาตรฐานการดำเนินธุรกิจที่แข็งแกร่ง เติบโตอย่างต่อเนื่อง คำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย อีกทั้งยังสามารถการันตีผลตอบแทนที่มั่นคงให้กับนักลงทุนได้ในระดับสากล ตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ที่มุ่งมั่นพัฒนาธุรกิจให้เติบโตอย่างมั่นคง และยั่งยืน