ครั้งแรกกับโอกาสในการลงทุนสำหรับคนไทยที่ย่าน Wembley กรุง London
ข้อมูลเพิ่มเติมภาษาไทย: https://www.landscopethailand.com/th/new-development/international/Wembley-parade

ลงชื่อเข้าร่วมสัมมนาได้ที่ https://goo.gl/forms/1vocGefxE2NMdT2i1
*ที่นั่งมีจำนวนจำกัด*